شیلنگ هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک

هیدرولیک فناوری تولید، کنترل و انتقال قدرت توسط سیال غیر قابل تراکم(مایع) می باشد. شیلنگ هیدرولیک و شیلنگ پنوماتیک وظیفه انتقال سیال به مصرف کنندگان مختلف را دارند. شیلنگ های هیدرولیک به دو گروه شیلنگ هیدرولیک فشار بالا و شیلنگ هیدرولیک فشار پایین تقسیم بندی می‌شوند. شیلنگ های هیدرولیک با فشار بالا دارای انعطاف بیشتری می باشند و بین قطعات ثابت و متحرک مورد استفاده هستند .

شیلنگ هیدرولیک معمولا از چندین لایه مختلف تشکیل می شوند. مشخصات اصلی شیلنگ های هیدرولیک و پنوماتیک شامل حداکثر فشار کاری مجاز، فشار انفجار، فشار تست، افزایش طول، شعاع خم و دمای کاری می باشد. تفاوت بین شیلنگ هیدرولیک و پنوماتیک در این است که استفاده از مایعات در هیدرولیک باعث قدرت و دقت بیشتری می شود زیرا حرکت آرام و روان صورت میگیرد.