شیلنگ پنوماتیک

پنوماتیک دانشی است که در آن جهت اتقال انرژی از سیال قابل تراکم (گاز) تحت فشار استفاده می شود. شیلنگ هیدرولیک و شیلنگ پنوماتیک وظیفه انتقال سیال به مصرف کنندگان مختلف را دارند. شیلنگ های پنوماتیک به سری های پلی اورتان (نرم و انعطاف پذیر هستند)، پلی اتیلن(قابلیت انعطاف میانه می توان برای مواد شیمیایی با خلوص پایین استفاده کرد) و پلی آمید(خشک می باشند ویا انعطاف کمی دارند مزیت آنها تحمل فشار بالاتر نسبت به انواع پلی اورتان ها است) تقسیم بندی می شود.

مشخصات اصلی شیلنگ های هیدرولیک و پنوماتیک شامل حداکثر فشار کاری مجاز، فشار انفجار، فشار تست، افزایش طول، شعاع خم و دمای کاری می باشد. تفاوت بین شیلنگ هیدرولیک و شیلنگ پنوماتیک در این است که در شیلنگ پنوماتیک سرعت بیشتر و خاصیت تراکم پذیری گاز به آن حالت فنری می بخشد که باعث پرش خروجی شده و دقت کمتری را روی موقعیت و سرعت خروجی موجب می شود.